Azylové centrum Betánia

Azylové centrum Betánia vzniklo v roku 2006 v Malackách. Ako prvá bola otvorená časť pre mužov bez domova (útulok). O rok neskôr bola otvorená aj časť pre týrané ženy s deťmi, resp. ženy s deťmi bez domova (zariadenie núdzového bývania). Betánia je v súčasnosti útulkom a útočisko v nej môže nájsť celkovo až 45 osôb.

V zariadení sa poskytujú tieto služby:

  • ubytovanie na určitý čas,
  • sociálne poradenstvo,
  • nevyhnutné ošatenie a obuv.

Vytvárame podmienky na

  • vykonávanie osobnej hygieny,
  • prípravu stravy,
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  • záujmovú činnosť.

Kontakt

KRIŽOVATKY, n. o. Záhradná 3
P. O. Box 155
909 01 Skalica
Tel.: 034/664 5718
Mobil: 0907/899 271 (Danica Sedláčková)
Email: krizovatky@ba.telecom.sk

Azylový dom Emauzy
Tel.: 034/668 3110
Mobil: 0905/579 940
(Mgr. Hana Šafránková)
Email: emauzy@stonline.sk

Azylové centrum Betánia
Tel.: 034/772 2457
Mobil: 0917/778 979
(PhDr. Katarína Baťková)
Email: centrumbetania@gmail.com