1. 11. 2013

Ocenenia pre sociálnych pracovníkov kraja

Trnavský samosprávny kraj podobne ako po iné roky ocenil pracovníkov sociálnych služieb kraja. Na slávnosti sa zúčastnil predseda TTSK Tibor Mikuš, poslanec NRSR a podpredseda TTSK Augustín Hambálek, podpredsedovia Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal a József Kvarda, hlavný kontrolór TTTSK Ľudovít Daučo, poslanci Trnavského samosprávneho kraja a ďalší hostia. Za záslužnú a dlhoročnú prácu v oblasti sociálnej pomoci bolo Pamätnou medailou predsedu TTSK ocenených 21 jednotlivcov a päť kolektívov. Jednou z ocenených je Ing. Daniela Vacová, riaditeľka Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Holíči. Pamätným listom predsedu TTSK kraj ocenil okrem Mgr. Ľubomíry Hercegovej aj Mgr. Hanu Šafránkovú, zamestnankyňu Azylového domu Emauzy

 

I. Krajčovič, Holíčan, 1. 11. 2013, http://holic.sk/images/stories/2013/holican/holican_19.pdf

Kontakt

KRIŽOVATKY, n. o. Záhradná 3
P. O. Box 155
909 01 Skalica
Tel.: 034/664 5718
Mobil: 0907/899 271 (Danica Sedláčková)
Email: krizovatky@ba.telecom.sk

Azylový dom Emauzy
Tel.: 034/668 3110
Mobil: 0905/579 940
(Mgr. Hana Šafránková)
Email: emauzy@stonline.sk

Azylové centrum Betánia
Tel.: 034/772 2457
Mobil: 0917/778 979
(PhDr. Katarína Baťková)
Email: centrumbetania@gmail.com