O nás

KRIŽOVATKY pomáhajú ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii - či už museli vo svojich rodinách zažívať násilie, alebo prišli o strechu nad hlavou. Svoje služby poskytujeme od roku 1999 - vtedy ešte pod hlavičkou neinvestičného fondu KRIŽOVATKY (od roku 2006 v právnej forme neziskovej organizácie).

Naše prvé zariadenie, Azylový dom Emauzy v Holíči, sme otvorili v roku 2001. O päť rokov neskôr sme otvorili prvú časť Azylového centra Betánia v Malackách (útulok pre mužov bez domova), o rok nato aj druhú časť pre ženy s deťmi.

Svoje služby poskytujeme dovedna 86 klientom v oboch zariadeniach.

Kontakt

KRIŽOVATKY, n. o. Záhradná 3
P. O. Box 155
909 01 Skalica
Tel.: 034/664 5718
Mobil: 0907/899 271 (Danica Sedláčková)
Email: krizovatky@ba.telecom.sk

Azylový dom Emauzy
Tel.: 034/668 3110
Mobil: 0905/579 940
(Mgr. Hana Šafránková)
Email: emauzy@stonline.sk

Azylové centrum Betánia
Tel.: 034/772 2457
Mobil: 0917/778 979
(PhDr. Katarína Baťková)
Email: centrumbetania@gmail.com